Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
Start
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   \  ARCHIWUM 2017 – 2009

    ZP-19/ZC/2017 Pielęgnacja terenów zielonych w Poznaniu w zasobach mieszkaniowych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

  ZP-19/ZC/2017 Pielęgnacja terenów zielonych w Poznaniu w zasobach mieszkaniowych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-18/PN/2017 Bieżąca całodobowa obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społe

  ZP-18/PN/2017 Bieżąca całodobowa obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Informacja z otwarcia ofert
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-17/PN/2017 Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z kanalizacją deszczową i o

  ZP-17/PN/2017 Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z kanalizacją deszczową i oświetleniem pomiędzy ulicami: Koszalińska/Literacka/Żołnierzy Wyklętych.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówieniua
  3. Załącznik nr 4 do siwz- wzór umowy
  4. Załącznik nr 6 do siwz- opinia ZDM dotycząca zmian w koncepcji projektowej
  5. Załącznik nr 7 do siwz- koncepcja projektowa
  6. Załącznik nr 8 do siwz- mapy i rzuty
  7. Informacja z otwarcia ofert
  8. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-16/PN/2017 Opracowanie koncepcji zabudowy na polach inwestycyjnych stanowiących działki o nr ewidencyjnych 29/35, 29/37, 29/39, 29/41, 29/44, 29/

  ZP-16/PN/2017 "Opracowanie koncepcji zabudowy na polach inwestycyjnych stanowiących działki o nr ewidencyjnych 29/35, 29/37, 29/39, 29/41, 29/44, 29/49, 29/51, 29/53 zlokalizowanubież/Czarnucha”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 5 do siwz- wzór umowy
  4. Załacznik nr 7 do siwz- mapa zasadnicza nie aktualizowana
  5. Załącznik nr 8a do siwz- Uchwała MPZP
  6. Załącznik nr 8b do siwz- rysunek
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  8. Zmiana terminu składania ofert
  9. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 7.12.2017 r.
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Zawiadomienie o wynikach przetargu
  12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-15/PN/2017 „Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z kanalizacją deszczową

  ZP-15/PN/2017 „Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z kanalizacją deszczową i oświetleniem pomiędzy ulicami: Koszalińska/Literacka/Żołnierzy Wyklętych”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- zmiany w stosunku do koncepcji
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- koncepcja projektowa
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- mapy i rzuty
  6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  7. Informacja z otwarcia ofert
  8. Unieważnienie postępowania przetargowego
  9. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-13/PN/2017 Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z kanalizacją deszczową i o

  ZP-13/PN/2017 Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z kanalizacją deszczową i oświetleniem pomiędzy ulicami: Koszalińska/Literacka/Żołnierzy Wyklętych.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy
  4. Załącznik nr 6 do SIWZ- zmiany w stosunku do koncepcji
  5. Załącznik nr 7 do SIWZ- koncepcja projektowa
  6. Załącznik nr 8 do SIWZ- mapy i rzuty
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
  8. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-14/PN/2017 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z halami gara

  ZP-14/PN/2017- "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi oraz lokalami usługowymi na polach inwestycyjnych 4MW, 6 MW i 7 MW zlokalizowanych w Poznaniu pomiędzy ulicami: Literacka/ Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ- Program funkjcjonalno- użytkowy
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ- Instrukcja wypełniania JEDZ
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór umowy
  7. Pytanie nr 1 i odpowiedź
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-10/WR/2017 Zaprojektowanie, dostawa i eksploatacja węzłów cieplnych przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu.

  ZP-10/WR/2017 Zaprojektowanie, dostawa i eksploatacja węzłów cieplnych przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-12/PN/2017 Konserwacja urządzeń dźwigowych i usługa pogotowia dźwigowego urządzeń zlokalizowanych w budynkach Poznańskiego Towarzystwa Budo

  ZP-12/PN/2017 Konserwacja urządzeń dźwigowych i usługa pogotowia dźwigowego urządzeń zlokalizowanych w budynkach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Informacja z otwarcia ofert
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-11/PN/2017 Wykonanie napraw elewacji budynków przy ulicy Piaskowej 7 w Poznaniu.

  ZP-11/PN/2017  Wykonanie napraw elewacji budynków przy ulicy Piaskowej 7 w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do siwz- Przedmiar robót- naprawa i malowanie elewacji na budynku mieszkalnym ul.
  4. Załącznik nr 7 do siwz- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- wymagania ogólne
  5. Załącznik nr 8 do siwz- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – bezspoinowe systemy ocieplania
  6. Załącznik nr 9 do siwz- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie-
  7. Załącznik nr 10 do siwz- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- tynkowanie, tynki zewnętrzne
  8. Załącznik nr 11 do siwz- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- tynkowanie- tynki szlachetne
  9. Załącznik nr 12 do siwz- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- okładziny ceramiczne i hydroizola
  10. Załącznik nr 13 do siwz- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- obróbki blacharskie
  11. Załącznik nr 14 do siwz- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- betonowanie
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13. Zawiadomienie o wynikach
  14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-8/PN/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzy

  ZP-8/PN/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Odpowiedź na pytanie i mdoyfikacja zał. nr 1 do SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Zawiadomienie o wynikach
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-9/PN/2017 Wykonanie napraw balkonów i elewacji budynków na osiedlach mieszkalnych usytuowanych w Poznaniu i w Lesznie będących własnością P

  ZP-9/PN/2017 Wykonanie napraw  balkonów i elewacji budynków na osiedlach mieszkalnych usytuowanych w Poznaniu i w Lesznie będących własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy
  4. Załącznik nr 9 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Murawa 35, Słowiańska 55A
  5. Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar robót- Leszno- Rejtana 117-121
  6. Załącznik nr 11 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Konfederacka 4
  7. Załącznik nr 12 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Folwarczna 30A
  8. Załącznik nr 13 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- wymagania
  9. Załącznik nr 14 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- Betonowa
  10. Załącznik nr 15 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- bezspoino
  11. Załącznik nr 16 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- roboty m
  12. Załącznik nr 17 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- okładzin
  13. Załącznik nr 18 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- tynkowani
  14. Załącznik nr 19 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- tynkowani
  15. Załącznik nr 20 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- obróbki
  16. Informacja z otwarcia ofert
  17. Zawoadomienie o wynikach postępowania
  18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-06-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-7/WR/2017 Awaria – remont balkonu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grabowej 22C/22 w Poznaniu.

  ZP-7/WR/2017 Awaria – remont balkonu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grabowej 22C/22 w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5/PN/2017 Wykonanie napraw dachów budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu przy ulicach: Katowicka 11, Kosynierska 12-26, Nar

  ZP-5/PN/2017 Wykonanie napraw dachów budynków na osiedlach mieszkaniowych usytuowanych w Poznaniu przy ulicach: Katowicka 11, Kosynierska 12-26, Naramowicka 211, Szyperska 10-11.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiar robót- naprawa pokrycia dachowego- ul. Katowicka 11b.
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiar robót- naprawa opierzeń kominów wraz z pracami towarzyszącym
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiar robót- naprawa dachu- ul. Naramowicka 211ab.
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ-Przedmiar robót- naprawa pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi- ul
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ- Specyfikacja techniczna- wymagania ogólne.
  8. Załącznik nr 11 do SIWZ- Specyfikacja techniczna- obróbki blacharskie.
  9. Załącznik nr 12 do SIWZ- Specyfikacja techniczna- pokrycia dachowe.
  10. Załącznik nr 13 do SIWZ- Specyfikacja techniczna- krycie papą.
  11. Załącznik nr 14 do SIWZ- Wzór umowy (ryczałt) dla części I .
  12. Załącznik nr 15 do SIWZ- Wzór umowy (kosztorys) dla części II.
  13. Załącznik nr 16 do SIWZ- Wzór gwarancji
  14. Informacja z otwarcia ofert
  15. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6/PN/2017 Wykonanie napraw elewacji budynków przy ulicy Piaskowej 7 i 8 w Poznaniu.

  ZP-6/PN/2017 Wykonanie napraw elewacji budynków przy ulicy Piaskowej 7 i 8 w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załacznik nr 7 do SIWZ- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- wymagania ogólne
  3. Załącznik nr 8 do SIWZ- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – bezspoinowe systemy ocieplania
  4. Załącznik nr 9 do SIWZ- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie
  5. Załącznik nr 10 do SIWZ- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- tynkowanie, tynki zewnętrzne- za
  6. Załącznik nr 10a do SIWZ- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- tynkowanie, wykonanie tynków szl
  7. załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiar
  8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  9. Informacja z otwarcia ofert
  10. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-06-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-4/PN/2017 Usługa sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  ZP-4/PN/2017 Usługa sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.I
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II- załączniki
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Zawiadomienie o wynikach przetargu
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-2/PN/2017 Usługa sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  ZP-2/PN/2017 Usługa sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.I
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz.II- załączniki do SIWZ od 9-15
  4. Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy z dnia 16.05.2017 r.
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  7. Ogłoszenie o częściowym udzieleniu zamówienia i częściowym unieważnieniu postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2017 Wykonanie napraw balkonów w budynkach na osiedlach mieszkalnych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie będących własnością Poznańskieg

  ZP-3/PN/2017 Wykonanie napraw  balkonów w budynkach na osiedlach mieszkalnych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie będących własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy (wynagr. ryczałtowe)
  4. Załącznik nr 4a do SIWZ- Wzór umowy (wynagr. kosztorysowe)
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ- przedmiar robót- Leszno- Rejtana
  6. Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Folwarczna
  7. Załącznik nr 11 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Murawa, Słowiańska
  8. Załącznik nr 12 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Sikorskiego, Robocza
  9. Załącznik nr 13 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Szyperska 10c, 19, 10b, 26
  10. Załącznik nr 14 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Milczańska
  11. Załącznik nr 15 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Naramowicka
  12. Załącznik nr 18 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- Folwarczn
  13. Załącznik nr 19 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- Naramowic
  14. Załącznik nr 16 do SIWZ- Przedmiar robót-Poznań Szyperska
  15. Załącznik nr 17 do SIWZ- Przedmiar robót- Poznań- Kosynierska
  16. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
  17. Informacja z otwarcia ofert
  18. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. V i unieważnienie cz. III i IV.
  20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.I i II.
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-1/PN/2017 Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Żołnierzy Wyk

  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Pełnomocnik Zamawiającego AQUANET SA działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA”, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczony na stronie internetowej www.ptbs.pl jako załącznik nr 24 do SIWZ,
  ogłasza przetarg nieograniczony
  o wartości szacunkowej poniżej 600.000 PLN
  na:
  „Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Literackiej w Poznaniu”
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Termin realizacji: 31.12.2017 r.
  Kryterium wyboru ofert: cena 100%
  Wadium: 5.000 PLN
  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił na stronie internetowej. Można ją także odebrać osobiście w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj. PTBS Sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4 pok. nr 10, w godz. 8.00 – 14.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w sposób określony w SIWZ do dnia 4.05.2017 r. do godz. 12.00.
  Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 32 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.


  Lista załączników
  1. Załacznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy
  2. Załącznik nr 4a do SIWZ- wzór umowy
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- Mapa zasadnicza
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- Mapa ewidencyjna
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ- Opinia geotechniczna
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ- Opinia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji s
  8. Załącznik nr 11 do SIWZ- Plan
  9. Załącznik nr 12 do SIWZ- Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pr
  10. Załącznik nr 13 do SIWZ- Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANE
  11. Załącznik nr 14 do SIWZ- Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi
  12. Załącznik nr 15 do SIWZ- Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi
  13. Załącznik nr 16 do SIWZ- Tabela zobowiązań Aquanet S.A wynikających z opracowanej dokumentacji
  14. Załącznik nr 17 do SIWZ- Tabela warunków wymiany i realizacji przyłączy w ramach inwestycji Aqu
  15. Załącznik nr 18 do SIWZ- Wzór zestawienie nieruchomości na których realizowana jest inwestycja
  16. Załącznik nr 19 do SIWZ- Instrukcja wypełniania tabeli importu OT
  17. załącznik nr 20 do SIWZ- Wzór tabeli importu OT
  18. Załącznik nr 21 do SIWZ- Wzór raportu miesięcznego
  19. Załącznik nr 21a do SIWZ- Wzór zestawienie uzyskanych decyzji
  20. Załącznik nr 22 do SIWZ- Wzór zestawienie danych ewidencyjnych
  21. Załącznik nr 23 do SIWZ- Wzór zestawienie nowych przyłączy wod-kan dla wykazania efektu ekologi
  22. Załącznik nr 24 do SIWZ- Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET Spółka Akcyjn
  23. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  24. Informacja z otwarcia ofert
  25. Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2017-04-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-11/PN/2016 Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Koszali

  ZP-11/PN/2016 Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Koszalińskiej


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 3 do SIWZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  3. Załóącznik nr 3a do SIWZ- Instrukcja wypełniania JEDZ
  4. Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz "zestawienia kosztów"
  5. Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy
  6. Załącznik nr 6 do SIWZ- Szczegółowe wytyczne opisujące zmiany do przedmiotu zamówienia
  7. Załącznik nr 8 do SIWZ- wytyczne do kalkulacji usługi "Serwis i konserwacja urządzeń"
  8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  9. Uchwała Rady Miasta Poznania MPZP
  10. Wyrys z MPZP Koszalińska od MPU
  11. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
  12. Załącznik nr 2 do SIWZ- zestawienie kosztów
  13. Załącznik nr 4 w wersji edytowalnej
  14. Pytania i odpowiedzi z dnia 2.01.2017 r.
  15. Zmiany we wzorze umowy
  16. Załącznik do PFU Promesa ENEA 5 i 8 MW
  17. Odpowiedź na pytanie z dnia 3.01.2017 r.
  18. Załącznik nr 1 do SIWZ- linki do PFU
  19. Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 18.01.2017
  20. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 18.01.2017 r.
  21. Odpowiedzi na pytania z dnia 18.01.2017 r.
  22. Odpowiedzi na pytania z dnia 24.01.2017 r.
  23. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ
  24. Odpowiedzi na pytania z dnia 25.01.2017 r.
  25. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ- wersja edytowalna
  26. Odpowiedź na pytanie 25.01.2017 r.
  27. Odpowiedź na pytanie 2.02.2017 r.
  28. Odpowiedź na pytanie- 3.02.2017 r.
  29. Odpowiedź na pytanie 6.02.2017 r.
  30. Informacja z otwarcia ofert
  31. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  32. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności zamawiającego
  33. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  34. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-12/PN/2016 Bieżąca całodobowa obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społe

  ZP-12/PN/2016 Bieżąca całodobowa obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiących zasób Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. SIWZ wersja edytowalna
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-10/PN/2016 Roboty tynkarsko- malarskie w zakresie odmalowania powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kon

  ZP-10/PN/2016 Roboty tynkarsko- malarskie w zakresie odmalowania powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiar robót
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ- Specyf. Techn. wykonania i odbioru robót- wymagania ogólne
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ- Specyfik. wykon. i odbioru robót- roboty malarskie
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-9/PN/2016 Remont pokryć i podbitek dachowych wraz z częściową wymianą rynien i obróbek blacharskich w budynkach PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu i

  ZP-9/PN/2016 Remont pokryć i podbitek dachowych wraz z częściową wymianą rynien i obróbek blacharskich w budynkach PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu i Lesznie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Naramowicka 211AB w Poznaniu.
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Szyperska 10, 10A, 10B w Poznaniu.
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Rejtana 117-121 i ul. Ks. Marciniaka 1-10 w Lesznie
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ- Specyfikacja techniczna- wymagania ogólne
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ- Specyfikacja techniczna- obróbki blacharskie
  8. Załącznik nr 11 do SIWZ- Specyfikacja techniczna- pokrycia dachowe
  9. Załącznik nr 12 do SIWZ- Specyfikacja Twchniczna- krycie papą
  10. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I i II.
  12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. III.
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-8/PN/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w nieruchomościach stano

  ZP-8/PN/2016 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  4. Odpowiedź na pytanie od Wykonawcy
  5. Odpowiedź na ptania Wykonawcy
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-7/WR/2016 Opracowanie przez Wykonawcę Koncepcji Wielobranżowej wraz z Programem Funkcjonalno- Użytkowym jako rozwinięcie pracy konkursowej w

  ZP-7/WR/2016  Opracowanie przez Wykonawcę Koncepcji Wielobranżowej wraz z Programem Funkcjonalno- Użytkowym  jako rozwinięcie   pracy konkursowej w konkursie urbanistyczno – architektonicznym  na opracowanie koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Koszalińskiej.

   


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6/PN/2016 Wykonanie napraw balkonów oraz elewacji budynku na osiedlu mieszkalnym usytuowanym w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 211 AB.

  ZP-6/PN/2016 Wykonanie napraw  balkonów oraz elewacji  budynku na osiedlu mieszkalnym usytuowanym w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 211 AB.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. załącznik nr 10 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- wymagania
  4. załącznik nr 11 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- betonowani
  5. załącznik nr 12 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- bezspoinow
  6. Załącznik nr 13 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych -malowanie
  7. załącznik nr 14 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- naprawa iz
  8. załącznik nr 15 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- obróbki b
  9. załącznik nr 16 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- tynki szla
  10. załącznik nr 17 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- tynki zewn
  11. załącznik nr 18 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Naramowicka 211AB w Poznaniu
  12. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5/PN/2016 Wykonanie prac tynkarsko- malarskich korytarzy i klatek schodowych wraz ze śluzami w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Naram

  ZP-5/PN/2016 Wykonanie prac tynkarsko- malarskich korytarzy i klatek schodowych wraz ze śluzami w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 211 AB, ul. Piaskowej 7, 8 i ul. Katowickiej 9 ABC.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiar, Naramowicka
  4. Załącznik nr 9 do SIWZ- Przedmiar, Piaskowa
  5. Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar, Katowicka
  6. Załącznik nr 11 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
  7. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.I
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. III
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. II
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-4/WR/2016 Wykonanie robót dodatkowych w trakcie robót budowlanych realizowanych w ramach umowy PTBS/78/2018 polegających na wybudowaniu dziesię

  ZP-4/WR/2016 Wykonanie robót dodatkowych w trakcie robót budowlanych realizowanych w ramach umowy PTBS/78/2018 polegających na wybudowaniu dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2016 Wykonanie napraw balkonów oraz elewacji budynków na osiedlach mieszkalnych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie będących własnością

  ZP-3/PN/2016 Wykonanie napraw  balkonów oraz elewacji  budynków na osiedlach mieszkalnych usytuowanych w Poznaniu i Lesznie będących własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 11 do SIWZ- 11. Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- wymaga
  4. Załącznik nr 12 do SIWZ- 12. Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- betono
  5. Załącznik nr 13 do SIWZ- 13. Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- bezspo
  6. Załącznik nr 14 do SIWZ- 14. Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych -malowa
  7. Załącznik nr 15 do SIWZ- 15. Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- napraw
  8. Załącznik nr 16 do SIWZ- 16. Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- obrób
  9. Załącznik nr 17 do SIWZ- 17. Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- tynki
  10. Załącznik nr 18 do SIWZ- 18. Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót budowlanych- tynki
  11. Załącznik nr 19 do SIWZ- 19. Przedmiar robót- ul. Piaskowa 6, ul. Szyperska 10A, 11A w Poznaniu-
  12. Załącznik nr 20 do SIWZ- 20. Przedmiar robót- ul. Naramowicka 211AB w Poznaniu
  13. Załącznik nr 21 do SIWZ- 21. Przedmiar robót- ul. Folwarczna 24, 30D-F, 34, ul Hercena 1A, ul. S
  14. Załącznik nr 22 do SIWZ- 22. Przedmiar robót- ul. Robocza 17A, 17C, 21A w Poznaniu
  15. Załącznik nr 23 do SIWZ- 23. Przedmiar robót- ul. Hercena 1ABC w Poznaniu
  16. Załącznik nr 24 do SIWZ- 24. Przedmiar robót – ul. Milczańska 56 w Poznaniu
  17. Załącznik nr 25 do SIWZ- 25. Przedmiar robót- ul. Rejtana 117 w Lesznie- balkony
  18. Załącznik nr 26 do SIWZ- 26. Przedmiar robót- ul. Rejtana 117-121 w Lesznie- elewacja
  19. Zawiadomienia o wynikach postępowania przetargowego
  20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. III
  21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I
  22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. VII
  23. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. IV,V,VI.
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-2/PN/2016 Naprawa zewnętrznej, wewnątrzosiedlowej sieci instalacji kanalizacji sanitarnej w obrysie budynków w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 25

  ZP-2/PN/2016 Naprawa zewnętrznej, wewnątrzosiedlowej sieci instalacji kanalizacji sanitarnej w obrysie budynków w Poznaniu  przy ul. Folwarcznej 25, 26, 29, 30, 37, 38.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załacznik nr 11 do SIWZ- Przedmiar robót
  4. Załącznik nr 12 do SIWZ- Mapa inwentaryzacyjna urządzeń podziemnych
  5. Załącznik nr 13 do SIWZ- Mapa inwentaryzacyjna osiedla
  6. Załącznik nr 14 do SIWZ- Mapa inwentaryzacyjna sieci S3 i S4.
  7. Załącznik nr 15 do SIWZ- Mapa inwentaryzacyjna sieci od S14 do S17.
  8. Załącznik nr 16 do SIWZ- Opinia nt. stanu tech. sieci zewn. kan.
  9. Załącznik nr 17 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –wymagania ogólne.
  10. Załącznik nr 18 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty ziemne.
  11. Załącznik nr 19 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty montażowe
  12. Załącznik nr 20 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – naprawa konstrukcj
  13. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KONKURS URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNY na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarow

  KONKURS URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNY na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego  w Poznaniu przy ulicy Koszalińskiej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o Konkursie
  2. Regulamin Konkursu
  3. Załącznik nr 14 do Regulaminu- mapa zasadnicza
  4. Załącznik nr 15 do Regulaminu- koncepcja sieci wod-kan
  5. Załącznik nr 16- wypis i wyrys z MPZP
  6. odpowiedź na pytanie
  7. Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego 21.03.2016
  8. Wyniki kwalifikacji wniosków
  9. odpowiedź na pytanie 18.04.2016
  10. wniosek o przesunięcie terminu i odp.
  11. pyt. dot. wind aneksów - odpowiedź
  12. WYNIKI KONKURSU URBANISTYCZNEGO
  13. Ogłoszenie o wynikach konkursu
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-02-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-1/ZC/2016 Pielęgnacja terenów zielonych w Poznaniu w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Palacza

  ZP-1/ZC/2016 Pielęgnacja terenów zielonych w Poznaniu w zasobie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Palacza 134, 136, 138, 140, 140a.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-20/PN/2015-Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budow

  ZP-20/PN/2015-BieżÄ�ca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości w Poznaniu stanowiÄ�cych zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytanie i odpowiedź w sprawie przetaru
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogoszenie o udzieleniu zamwienia cz. II.III.V,VI
  6. Ogoszenie o udzieleniu zamwienia cz. IV
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I i VII
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2016-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-19/PN/2015 Remont dachów wraz z pracami towarzyszącymi na osiedlu usytuowanym w Poznaniu stanowiącym zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownict

  ZP- 19/PN/2015 Remont dachów wraz z pracami towarzyszącymi na osiedlu usytuowanym w Poznaniu stanowiącym zasoby  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Piaskowa 8/49
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Szyperska 10A/32, 33
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Szyperska 10/24
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Szyperska 11A/23
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar robót- ul. Szyperska 11A/32
  8. Załącznik nr 11 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna- Wymagania ogólne
  9. Załącznik nr 12 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna- obróbki blacharskie
  10. Załącznik nr 13 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna- wykonanie pokryć dachowych- pokrycie papą
  11. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-18/PN/2015 Remont balkonów i tarasów budynków mieszkalnych usytuowanych na osiedlach w Poznaniu będących własnością Poznańskiego Towarzys

  ZP-18/PN/2015 Remont balkonów i tarasów budynków mieszkalnych usytuowanych na  osiedlach w Poznaniu będących własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 10 do SIWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- wymagania
  4. Załącznik nr 11 do SIWZ- STWiOR- betonowanie
  5. Załącznik nr 12 do SIWZ- STWiOR- elewacje
  6. Załącznik nr 13 do SIWZ- STWiOR- okładziny ceramicznei hydroizolacyjne tarasów, balkonów naziem
  7. Załącznik nr 14 do SIWZ- STWiOR- malowanie
  8. Załącznik nr 15 do SIWZ- STWiOR- obróbki malarskie
  9. Załącznik nr 16 do SIWZ- STWiOR- tynkowanie- tynki szlachetne
  10. Załącznik nr 17 do SIWZ- STWiOR- tynkowanie- tynki zewnętrzne
  11. Załącznik nr 18 do SIWZ- Przedmiar robót
  12. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-09-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-17/PN/2015 Przeglądy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

  ZP-17/PN/2015 Przeglądy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-16/PN/2015 Wykonanie napraw elewacji, trzonów i czap kominowych oraz malowania hal garażowych na osiedlach usytuowanych w Poznaniu przy ulicach:

  ZP-16/PN/2015 Wykonanie napraw elewacji, trzonów i czap kominowych  oraz malowania hal garażowych na osiedlach usytuowanych w Poznaniu przy ulicach: Sikorskiego 12AB, 13, Roboczej 17 ABC, 9, 21 AB, Palacza 3-5a, Naramowickiej 211 AB, Kosynierskiej 12-26, Górczyńskiej 8-12.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 11 do SIWZ- STWiORB- wymagania ogólne
  4. Załącznik nr 12 do SIWZ- STWiORB- tynkowanie
  5. Załącznik nr 13 do SIWZ- STWiORB- bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków
  6. Załącznik nr 14 do SIWZ- STWiORB- tynki zewnętrzne
  7. Załącznik nr 15 do SIWZ- STWiORB- malowanie
  8. Załącznik nr 16 do SIWZ- STWiORB- pokrycie dachu dachówką
  9. Załącznik nr 17 do SIWZ- STWiORB- obróbki blacharskie
  10. Załącznik nr 18 do SIWZ- STWiORB- wykonanie pokryć dachowych
  11. Załącznik nr 19 do SIWZ- STWiORB- rynny i rury spustowe
  12. Załącznik nr 20 do SIWZ- Przedmiar robót- malowanie hali garażowej ul. Naramowicka 211 AB
  13. Załącznik nr 21 do SIWZ- Przedmiar robót- odnowienie cokołu z tynku mozaikowego przy ul. Kosynie
  14. Załącznik nr 22 do SIWZ- Przedmiar robót- malowanie hali garażowej przy ul. Palacza 3-5A
  15. Załącznik nr 23 do SIWZ- Przedmiar robót- naprawa tynku elewacyjnego kominów wentylacyjnych... p
  16. Załącznik nr 24 do SIWZ- Przedmiar robót- odnowienie prześwitu i cokołu z tynku mozaikowego prz
  17. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. III
  19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. II
  20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-15/PN/2015 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społec

  ZP-15/PN/2015 Sprzątanie  powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  usytuowanych w Poznaniu przy  ul. Sikorskiego 12AB, 13, ul. Robocza 17ABC, 19, 21AB.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieiu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-08-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-14/PN/2015 Przetarg nieograniczony: Wybudowanie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Poznaniu przy ul. Suw

  ZP-14/PN/2015 Przetarg nieograniczony: Wybudowanie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytania i odpowiedzi dotyczące treści SIWZ
  4. Informacja o zmianach w projekcie
  5. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-13/PN/2015 Remont balkonów i tarasów budynków mieszkalnych usytuowanych na osiedlach w Poznaniu będących własnością Poznańskiego Towarzys

  ZP-13/PN/2015 Remont balkonów i tarasów budynków mieszkalnych usytuowanych na  osiedlach w Poznaniu będących własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 11 do SIWZ- ST Wymagania ogólne
  4. Załącznik nr 12 do SIWZ- ST Betonowanie
  5. Załącznik nr 13 do SIWZ- ST Elewacja
  6. Załącznik nr 14 do SIWZ- ST Naprawa izolacji tarasów i balkonów- Okładziny tarasów
  7. Załącznik nr 15 do SIWZ- ST Malowanie
  8. Załącznik nr 16 do SIWZ- ST Obróbki blacharskie
  9. Załącznik nr 17 do SIWZ- ST Tynki szlachetne
  10. Załącznik nr 18 do SIWZ- ST Tynki zewnętrzne
  11. Załącznik nr 19 cz.I do SIWZ- Przedmiar robót - ul. Kosynierska 20-26
  12. Załącznik nr 19 cz.II do SIWZ- Przedmiar robót ul. Katowicka 9
  13. Załącznik nr 20 do SIWZ- Przedmiar robót ul. Piaskowa
  14. Załącznik nr 21 do SIWZ- Przedmiar robót ul. Folwarczna, Hercena, Słowiańska
  15. Pytania od Wykonawcy i odpowiedzi
  16. Zawiadomienie o wynikach
  17. Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia część I i III
  18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część II
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-12 Wykonanie napraw wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków elewacji na osiedlach usytuowanych w Poznaniu przy ulicach: Murawa 37ABC, Sikorskie

  ZP-12 Wykonanie napraw wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków elewacji na osiedlach usytuowanych w Poznaniu przy ulicach: Murawa 37ABC, Sikorskiego 12-13, Robocza 21.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 11 do SIWZ - ST Wymagania ogólne
  3. Załącznik nr 12 do SIWZ- ST Tynkowanie
  4. Załącznik nr 13 do SIWZ- ST BSO
  5. Załącznik nr 14 do SIWZ- ST Tynki zewnętrzne
  6. Załącznik nr 15 do SIWZ- Malowanie
  7. Załącznik nr 16 do SIWZ- Przedmiar Robót
  8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  9. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-06-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-11/PN/2015 Remont pomieszczenia kotłowni gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu w budynku położonym w Poznani

  ZP-11/PN/2015 Remont pomieszczenia kotłowni gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu w budynku położonym w Poznaniu  przy ul. Grabowej 22A.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 8 cz.1 do SIWZ - dokumentacja projektowo- budowlana
  4. Załącznik nr 8 cz. 2 do SIWZ- dokumentacja projektowa PB GAZ- PŁYTA
  5. Załącznik nr 8 cz.3 do SIWZ- dokumentacja projektowa PT kotły
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ- przedmiary
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna
  8. Załącznik nr 14 do SIWZ- Decyzja nr 269
  9. Pytania od Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego
  10. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-7/WR/2015 Ubezpieczenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palacza 134-140A (zamówienie uzupełniajace)

  ZP-7/WR/2015 Ubezpieczenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Palacza 134-140A.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-8/PN/2015 Remont dachów wraz z pracami towarzyszącymi na osiedlach usytuowanych w Poznaniu stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budown

  ZP-8/PN/2015 Remont dachów wraz z pracami towarzyszącymi na osiedlach usytuowanych w Poznaniu stanowiących zasoby  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ
  6. Załącznik nr 10 do SIWZ
  7. Załącznik nr 11 do SIWZ
  8. Załącznik nr 12 do SIWZ
  9. Załącznik nr 13 do SIWZ
  10. Załącznik nr 14 do SIWZ
  11. Załącznik nr 15 do SIWZ
  12. Załącznik nr 16 do SIWZ
  13. Załącznik nr 7 do SIWZ
  14. Pytania Wykonawcy i odpowiedzi
  15. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. II,III,IV,V
  17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-06-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-9/WR/2015 wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu (budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych) polegających na:

  ZP-9/WR/2015 wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu (budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych) polegających na: - robotach dodatkowych związanych z wykończeniem lokali usługowych na parterach budynków B1 i B2 do standardu umożliwiającego ich najem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp

  ZP-5 Sprzątanie  powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  usytuowanych  w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
  4. Zawiadomienie o wynikach
  5. Załącznik do zawiadomienia o wynikach
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6/WR/2015 Wykonanie robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu.

  ZP-6/WR/2015 Wykonanie robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-04-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-4/PN/2015 Remont balkonów i tarasów budynków mieszkalnych usytuowanych na osiedlach w Poznaniu i Lesznie będących własnością Poznańskieg

  ZP-4/PN/2015 Remont balkonów i tarasów budynków mieszkalnych usytuowanych na  osiedlach w Poznaniu  i Lesznie będących własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 11 do SIWZ- wymagania ogólne
  4. Załącznik nr 12 do SIWZ- betonowanie
  5. Załącznik nr 13 do SIWZ- bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków
  6. Załącznik nr 14 do SIWZ- okładziny ceramiczne i hydrolizacje tarasów, balkonów naziemnych
  7. Załącznik nr 15 do SIWZ- malowanie
  8. Załącznik nr 16 do SIWZ- obróbki blacharskie
  9. Załącznik nr 17 do SIWZ- tynki szlachetne
  10. Załącznik nr 18 do SIWZ- tynki zewnętrzne
  11. Załącznik nr 20 do SIWZ- Przedmiar robót ul. Folwarczna, Murawa, Słowiańska, Robocza, Sikorskie
  12. Załącznik nr 21 do SIWZ- Przedmiar robót ul. Kosynierska w Poznaniu
  13. Załącznik nr 22 do SIWZ- Przedmiar robót ul. Naramowicka w Poznaniu
  14. Załącznik nr 23 do SIWZ- Przedmiar robót ul. Szyperska w Poznaniu
  15. Załącznik nr 19 do SIWZ- Przedmiar robót ul. Ks. Marciniaka- Leszno- zmodyfikowany
  16. Informacja o modyfikacji załącznika nr 19 do SIWZ
  17. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. IV
  19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. II
  20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. V
  21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2015 Przetarg nieograniczony: Roboty malarskie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Folwarcznej, Katowickiej, Górczyńskiej i

  ZP-3/PN/2015 Przetarg nieograniczony: Roboty malarskie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Folwarcznej, Katowickiej, Górczyńskiej i Kosynierskiej w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 8 do SIWZ
  4. Załącznik nr 9 do SIWZ
  5. Załącznik nr 10 do SIWZ
  6. Załącznik nr 11 do SIWZ
  7. Załącznik nr 12 do SIWZ
  8. Zawiadomienie o wynikach postepowania
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I.
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. III
  11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. II
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-03-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-2/WR/2015 Wykonanie robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu (budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych).

  ZP-2/WR/2015 Wykonanie robót dodatkowych w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu (budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-1/PN/2015 Przetarg nieograniczony: Adaptacja budynków zespołu Z2 przy ul. Suwalskiej 197, 199, 201 na Dom Dziecka

  ZP-1/PN/2015 Przetarg nieograniczony: Adaptacja budynków zespołu Z2 przy ul. Suwalskiej 197, 199, 201 na Dom Dziecka.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Linki do załączników nr 8, 9, 10 do SIWZ
  4. Zawiadomienie o wynikach
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2015-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-24/WR/2014 Naprawa dwóch balkonów na poddaszu, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szyperskiej w lokalach 11/25 i 11/26 w Poznaniu.

  ZP-24/WR/2014 Naprawa dwóch balkonów na poddaszu, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szyperskiej w lokalach 11/25 i 11/26 w Poznaniu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-23/WR/2014Wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu (budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych).

  ZP-23/WR/2014Wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu (budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych).


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-22/WR/2014 Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej budynków w zabudowie bliźniaczej B1, B2, i B3 jako budynki jednorodzinne dwulokalowe przy

  ZP-22/WR/2014 Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej budynków w zabudowie bliźniaczej B1, B2, i B3 jako budynki jednorodzinne dwulokalowe przy ul. Suwalskiej w Poznaniu dz. nr ewid. 4/564, 4/565, 4/566, 4/567, 4/568, 4/569, 4/570, 4/571, 4/572, 4/573.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-21/PN/2014 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Spo

  ZP-21/PN/2014 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Poznaniu,  znajdujących się w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-19/ZC/2014 Pielęgnacja terenów zielonych w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Poznaniu.

  ZP-19/ZC/2014 Pielęgnacja terenów zielonych w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wynikach z zapytania o cenę
  2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-20/PN/2014 Przetarg nieograniczony na rozliczanie mediów w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w częściach wspólnych (zużycie ciepłej wody,

  ZP-20/PN/2014 Przetarg nieograniczony  na rozliczanie mediów w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w częściach wspólnych (zużycie ciepłej wody, zimnej wody i centralnego ogrzewania) dostarczanych do nieruchomości stanowiących zasób własny Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytania i odpowiedzi do postępowania
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-18/WR/2014 Roboty dodatkowe polegające na malowaniu lamperii budynku przy ul. Katowickiej 11 ABC farbą olejną – umowa PTBS/35/2014, oraz malow

  ZP-18/WR/2014 Roboty dodatkowe polegające na malowaniu lamperii budynku przy ul. Katowickiej 11 ABC farbą olejną – umowa PTBS/35/2014, oraz malowaniu powierzchni ścian i sufitów korytarzy piwnicznych budynku przy ul. Roboczej 17B – nie przewidzianych w zamówieniu podstawowym – umowa PTBS/34/201 .


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-17/PN/2014 Przetarg nieograniczony na roboty malarskie klatek schodowych budynków przy ulicach: K. S. Marciniaka 1-10, ul. Rejtana 1

  ZP-17/PN/2014 Przetarg niograniczony na roboty malarskie klatek schodowych budynków przy ulicach: K.S.Marciniaka 1-10, ul. Rejtana 117-121 w Lesznie wraz z napraw,a tynków murków oporowych z ich odmalowaniem.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ- przedmiar
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ- Specyfikacja techniczna roboty malarskie
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ- Specyfikacja techniczna- ogólna
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-09-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-16/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Poznańskiego Towarzy

  ZP-16/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.  znajdujących się w Poznaniu przy ulicach Szyperskiej i Piaskowej.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiary robót ul. Szyperska
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiary robót ul. Piaskowa
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna- Wymagania Ogólne
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ- Specyfikacha Techniczna- Pokrycia Dachowe- Obróbki blacharskie
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna- Pokrycia dachowe- Krycie papą
  8. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-15/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych- izolacyjnych metodą iniekcji ciśnieniowej, naprawy hali garażowej przy budyn

  ZP-15/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych- izolacyjnych metodą iniekcji ciśnieniowej, naprawy hali garażowej przy budynku mieszkalnym przyul. Szyperskiej/Piaskowej w Poznaniu, stanowiącej własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiary
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- Przykładowe miejsca przecieków
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna
  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  7. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
  8. Informacja o modyfikacji SIWZ
  9. Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  10. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-14/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów i tarasów budynków stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownic

  ZP-14/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów i tarasów budynków stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.  znajdujących się w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 10B, 10C, 11, 11A.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- przedmiar
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- przedmiar
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- przedmiar
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ- przedmiar
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ- specyfikacja techniczna
  8. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-13/PN/2014- Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów i tarasów budynków stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budowni

  ZP-13/PN/2014- Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów i tarasów budynków stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.  znajdujących się w Poznaniu oraz Lesznie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiar
  4. załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiar
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- Przedmiar
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ- Przedmiar
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar
  8. Załącznik nr 11 do SIWZ- Przedmiar
  9. Załącznik nr 12 do SIWZ- Przedmiar
  10. Załącznik nr 13 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna
  11. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-12/PN/2014 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społe

  ZP-12/PN/2014 Sprzątanie  powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  usytuowanych na Osiedlu Katowicka 9-11 w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-10/PN/2014 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarz

  ZP-10/PN/2014 Przetarg nieograniczonyna dostawę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-11/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych- izolacyjnych metodą iniekcji ciśnieniowej, naprawy hali garażowej przy budyn

  ZP-11/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych- izolacyjnych metodą iniekcji ciśnieniowej, naprawy hali garażowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Szyperskiej/Piaskowej w Poznaniu, stanowiącej własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiar
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ- Miejsca przecieków
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ- Specyfikacja techniczna
  6. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-9/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Poznańskiego Towarzys

  ZP-9/PN/2014 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.  znajdujących się w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ
  6. Załącznik nr 9 do SIWZ
  7. Załącznik nr 10 do SIWZ
  8. Załącznik nr 11 do SIWZ
  9. Załącznik nr 12 do SIWZ
  10. Załącznik nr 13 do SIWZ
  11. Załącznik nr 14 do SIWZ
  12. Załącznik nr 15 do SIWZ
  13. Załącznik nr 16 do SIWZ
  14. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-8/PN/2014 Przetarg nieograniczony na roboty malarskie klatek schodowych budynków przy ulicach: Katowicka 11A-C, Folwarczna 31A-C, Folwarczna 32A-D

  ZP-8/PN/2014 Przetarg nieograniczony na roboty malarskie klatek schodowych budynków przy ulicach: Katowicka 11A-C, Folwarczna 31A-C, Folwarczna 32A-D, Folwarczna 35, Murawa 37A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A,C, Sikorskiego 12B, Sikorskiego 13 położonych w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ
  6. Załącznik nr 10 do SIWZ
  7. Załącznik nr 11 do SIWZ
  8. Załącznik nr 12 do SIWZ
  9. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-7/WR/2014 Wykopanie, zabezpieczenie i zasadzenie w okresie późniejszym drzew z budowy inwestycji przy ul. Palacza- 40 grabów.

  ZP-7/WR/2014 Wykopanie, zabezpieczenie i zasadzenie w okresie późniejszym drzew z budowy inwestycji przy ul. Palacza- 40 grabów.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6/WR/2014- Wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu.

  ZP-6/WR/2014- Wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2014 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji tarasów nad lokalami mieszkalnymi nr 15 i 17 w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Folw

  ZP-3/PN/2014 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji tarasów nad lokalami mieszkalnymi nr 15 i 17 w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 28.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ
  6. Załącznik nr 10 do SIWZ
  7. Załącznik nr 11 do SIWZ
  8. Załącznik nr 12 do SIWZ
  9. Załącznik nr 13 do SIWZ
  10. Załącznik nr 14 do SIWZ
  11. Załącznik nr 15 do SIWZ
  12. Załącznik nr 16 do SIWZ
  13. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5/WR/2014 Naprawa awarii w trybie pilnym na budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Kosynierska 10, 10A-B w poznaniu w zakresie kompleksowego remont

  ZP-5/WR/2014 Naprawa awarii w trybie piklnym na budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Kosynierska 10, 10A-B w Poznaniu w zakresie kompleksowego remontu dachu, naprawy rur spustowych i rynien oraz naprawy gzymsów i obróbek blacharskich.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-4/PN/2014- Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  ZP-4/PN/2014 Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytanie od wykonawcy i odpowiedź zamawiającego
  4. Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego 21.03.2014 r.
  5. Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP-4/PN/2014
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-2/PN/2014 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społ

  ZP-2/PN/2014 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu, znajdujących się w Poznaniu przy ulicach: os. Murawa33A, 33B, 35, 37ABC, ul. Słowiańska 53ABC, 55ABC, ul. Hercena 1ABC, ul. Kosynierska 7A-F, 10,10,AB, 12 -26, ul. Górczyńska 8-12A, ul. Palacza 3-5A, ul. Grabowa, 22A,B,C, ul. Konfederacka 4.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-1/PN/2014 Usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych znajdujących się w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Sp

  ZP-1/PN/2014 Usługa konserwacji i pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych znajdujących się w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2014-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-16/PN/2013 Przetarg nieograniczony na realizację zespołu czterech budynków (dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku mieszkalno-us

  ZP-16/PN/2013 Przetarg nieograniczony na realizację zespołu czterech budynków (dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku mieszkalno-usługowego i budynku mieszkalno-usługowo-handlowego) wraz z infrastrukturą wewnętrzną dwoma zjazdami i ścieżką pieszo-rowerową na terenie nieruchomości przy ul. Palacza w Poznaniu, przewidzianych do realizacji na działkach nr ew. 13/59, 13/60 ark. 22 obręb Łazarz i na działkach nr ew. 2/8, 2/2 ark. 21 obręb Łazarz.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 7 do SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej
  4. Tabela do zał. nr 1 do SIWZ w formie edytowalnej
  5. Załącznik nr 12 do SIWZ w formir edytowalnej
  6. Pytania i odpowiedzi od Wykonawców- 3.01.2014 r.
  7. Badania geotechniczne- Palacza
  8. Pytania Wykonawców i odpowiedzi z dnia 7.01.2014 r.
  9. Odpowiedź na pytanie z dnia 10.01.2014 r.
  10. modyfikacja SIWZ
  11. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  12. Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  13. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-15/PN/2013 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa

  ZP-15/PN/2013 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Poznaniu,  znajdujących się w Poznaniu przy ulicach: os. Murawa33A, 33B, 35, 37ABC,  ul. Słowiańska 53ABC, 55ABC, ul. Hercena 1ABC, os. Folwarczna 22A,B,C,D, 23A,B,C,D, 24, 25A,B,C,D,E,F, 26A,B, 29A,B,C,D,E, 30A,B,C,D,E, 31A,B,C, 32A,B,C,D, 33A,B,C,D, 34, 35, 36, 37A,B,C,38A,B,C,D,E, os. Sikorskiego 12A,B, 13, ul. Robocza 17A,B,C, 19, 21A,B, ul. Katowicka 9ABC, 11ABCDE, ul. Milczańska 54A-G,56 A-D, Bobrzańska 2A-C, ul. Kosynierska 7A-F, 10,10,AB,  12 -26, ul. Górczyńska 8-12A, ul. Palacza 3-5A, ul. Grabowa 22,22A,B,C, ul. Konfederacka 4, os. Szyperska 10, 10A,B,C,11,11A, ul. Piaskowa 6, 7, 8, ul. Naramowicka 211AB, ul. Drewlańska 10.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-14/WR/2013 Awaryjne wykonanie naprawy balkonów w budynkach przy ul. Piaskowej 6,7,8, Szyperskiej 10,10A,10C, 11 i 11A w Poznaniu.

   

  ZP-14/WR/2013 Awaryjne wykonanie naprawy balkonów w budynkach przy ul. Piaskowej 6,7,8, Szyperskiej 10,10A,10C, 11 i 11A w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-13/PN/2013 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji tarasów nad lokalami mieszkalnymi nr 15 i 17 w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Fol

   ZP-13/PN/2013 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji tarasów nad lokalami mieszkalnymi nr 15 i 17 w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 28.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ
  6. Załącznik nr 10 do SIWZ
  7. Załącznik nr 11 do SIWZ
  8. Załącznik nr 12 do SIWZ
  9. Załącznik nr 13 do SIWZ
  10. Załącznik nr 14 do SIWZ
  11. Załącznik nr 15 do SIWZ
  12. Załącznik nr 16 do SIWZ
  13. Zawiadomienie o wyniku postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-12/PN/2013 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji tarasów nad lokalami mieszkalnymi nr 15 i 17 w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Fol

  ZP-12/PN/2013 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji tarasów nad lokalami mieszkalnymi nr 15 i 17 w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 28.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ
  6. Załącznik nr 10 do SIWZ
  7. Załącznik nr 11 do SIWZ
  8. Załącznik nr 12 do SIWZ
  9. Załącznik nr 13 do SIWZ
  10. Załącznik nr 14 do SIWZ
  11. Załącznik nr 15 do SIWZ
  12. Załącznik nr 16 do SIWZ
  13. Zawiadomienie o wynikach postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-10/PN/2013 Przetarg nieograniczony na remont balkonów lokali mieszkalnych oraz naprawę elementów zewnętrznych budynków wielorodzinnych (elewac

  ZP-10/PN/2013 Przetarg nieograniczony na remont balkonów lokali mieszkalnych oraz naprawę elementów zewnętrznych budynków wielorodzinnych (elewacyjnych i zagospodarowania terenu) na nieruchomościach w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 23,26,30,31,32,33,34,36,37,38, Naramowickiej 211AB, Roboczej 17B, Murawa 37A, Słowiańskiej 53A, Kosynierskiej 7A-7F, 12-26, Górczyńskiej 8-12A oraz w Lesznie przy ul. Rejtana 118.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Załącznik nr 9 do SIWZ
  6. Załącznik nr 10 do SIWZ
  7. Załącznik nr 11 do SIWZ
  8. Załącznik nr 12 do SIWZ
  9. Załącznik nr 13 do SIWZ
  10. Załącznik nr 14 do SIWZ
  11. Załącznik nr 15 do SIWZ
  12. Załącznik nr 16 do SIWZ
  13. Załącznik nr 17 do SIWZ
  14. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-07-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-11/PN/2013 „Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 9 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowlanej polegającej na b

  ZP-11/PN/2013 „Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 9 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowlanej polegającej na budowie - zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zagospodarowaniem działki – na działkach nr ewid. 13/59 i 13/60 AM-22 obręb Łazarz oraz – dwóch zjazdów z ul. Palacza oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Palacza na działkach nr ewid. 2/8 i 2/2 AM 21 obręb Łazarz”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zmiany w SIWZ z dnia 17.07.2013
  4. Modyfikacja w SIWZ z dnia 25.07.2013 r.
  5. Pytania od Wykonawców i odpowiedzi do SIWZ
  6. Ogłoszenie- sprostowanie
  7. Modyfikacja SIWZ z dnia 2.08.2013 r.
  8. Pytania od Wykonawców i odpowiedzi- 7.08.2013 r.
  9. Pytania od Wykonawców i odpowiedzi- 12.08.2013 r.
  10. Pytania od Wykonawców i odpowiedzi- 22.08.2013 r.
  11. Pytania od Wykonawców i odpowiedzi- 29.08.2013 r.
  12. Ogłoszenie sprostowania ogłoszenia o zamówieniu 2.09.2013 r.
  13. Modyfikacja SIWZ 2.09.2013 r.
  14. Pytania od Wykonawców i odpowiedzi- 4.09.2013 r.
  15. Uzupełnienie odpowiedzi do pytania nr 68- 9.09.2013 r.
  16. Pytanie od Wykonawcy i odpowiedź-10.09.2013 r.
  17. Pytanie od Wykonawcy i odpowiedź- 24.09.2013 r.
  18. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-8/PN/2013 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społec

  ZP-8/PN/2013 Sprzątanie  powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  usytuowanych na Osiedlu Murawa/Hercena/Słowiańska w Poznaniu. 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-07-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą wewnętrzną dwóch zjazdów scieżki pieszo- rowerowej przy ul. palacza w Pozn

  Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą wewnętrzną dwóch zjazdów ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. palacza w Poznaniu, działka nr 13/59, ark. 22, działka nr 2/8, ark. 21 obręb Łazarz.


  Lista załączników
  1. Wstępne ogłoszenie informacyjne
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-9/PN/2013 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzy

  ZP-9/PN/2013- Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Uwaga! Zmiany w SIWZ
  4. Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia oraz odpowiedź
  5. zawiadomienie o wyniku postępowania
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie „Udzielenia i obsługi kredytu w wysokości 9 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycj

  Ogłoszenie o dialogu technicznym w sprawie „Udzielenia i obsługi kredytu w wysokości 9 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynków wielorodzinnych wraz z podziemnymi halami garażowymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Palacza w Poznaniu."


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o dialogu technicznym
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia- Regulamin prowadzenia dialogu technicznego
  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia- wniosek do udziału w dialogu technicznym
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5/ZC/2013- Pielęgnacja terenów zielonych w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Poznaniu

  ZP-5/ZC/2013- Pielęgnacja terenów zielonych w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-06-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-7/PN/2013 Przetarg nieograniczony na remont izolacji 35 balkonów lokali mieszkalnych oraz naprawę elementów zewnętrznych budynków wielorodzinn

  ZP-7/PN/2013 Przetarg nieograniczony na remont izolacji 35 balkonów lokali mieszkalnych oraz naprawę elementów zewnętrznych budynków wielorodzinnych (elewacyjnych i zagospodarowania terenu) na nieruchomości przy ul. Opieńskiego 2 i 4 A,B,C w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy
  4. załącznik nr 2 do SIWZ- oświadczenie art. 22 ust.1
  5. załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie art. 24
  6. załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  7. załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz prac podwykonawcy
  8. załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz wykonanych prac
  9. załącznik nr 7 do SIWZ- dokument. opisowa przedm. zam.
  10. załącznik nr 8 do SIWZ- przedmiar robót Opieńskiego 2
  11. załącznik nr 9 do SIWZ- przedmiar robót Opieńskiego 4 ABC
  12. załącznik nr 10 do SIWZ- rysunek detalu
  13. załącznik nr 11 do SIWZ- STWiOR wymagania ogólne
  14. załącznik nr 12 do SIWZ- STWiOR obróbki blacharskie
  15. załącznik nr 13 do SIWZ- STWiOR tynkowanie
  16. załącznik nr 14 do SIWZ- STWiOR bez spoinowe sys. ociepl. ścian
  17. załącznik nr 15 do SIWZ- STWiOR układanie płytek
  18. załącznik nr 16- wzór umowy
  19. załącznik nr 17- wzór gwarancji
  20. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6/PN/2013 Przetarg nieograniczony na roboty malarskie klatek schodowych budynków przy ulicach: Słowiańska 53A-C, 55A-C, Sikorskiego 12A-B, Robo

  ZP-6/PN/2013 Przetarg nieograniczony na roboty malarskie klatek schodowych budynków przy ulicach : Słowiańska 53A-C, 55A-C, Sikorskiego 12A-B, Robocza 17B wraz z halą garażową przy Roboczej 17A-C, Folwarczna 33A-D, 34, 36, 37A-C, 38A-C, Kosynierska 7A-F w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytania i odpowiedzi
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. II, III, IV
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-05-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-4/PN/2013 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społec

  ZP-4/PN/2013- Sprzątanie  powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  usytuowanych w Poznaniu. 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Załączniki w formie edytowalnej
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2013 Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Spo

  ZP-3/PN/2013 Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu, położonych w Lesznie przy ul. Rejtana 117-121 i Ks. Marciniaka 1-10.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Informacja- ważne dla Wykonawców
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Odpowiedzi na pytania
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  8. Zodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-1/PN/2013 Rozbiórka budynku usługowego wraz z przyłączami, położonego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 13 A, działka 13/1, arkusz 13, obręb

  ZP-1/PN/2013 Rozbiórka budynku usługowego wraz z przyłączami, położonego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 13 A, działka 13/1,  arkusz 13, obręb Wilda oraz utylizacja materiałów po rozbiórce.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-12/PN/2012 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społe

  ZP-12/PN/2012 Sprzątanie  powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości stanowiących zasoby  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  usytuowanych w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
  3. Zawiadomienie o dokonanej poprawce w SIWZ
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Sprostowanie SIWZ z dnia 21.01.2013 r.
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-11/PN/2012 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o.

  ZP-11/PN/2012- Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych  przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu,  znajdujących się w Poznaniu  przy ulicach:os. Murawa33A, 33B, 35, 37ABC,  ul. Słowiańska 53ABC, 55ABC, ul. Hercena 1ABC, os. Folwarczna 22A,B,C,D, 23A,B,C,D, 24, 25A,B,C,D,E,F, 26A,B, 29A,B,C,D,E, 30A,B,C,D,E, 31A,B,C, 32A,B,C,D, 33A,B,C,D, 34, 35, 36, 37A,B,C,38A,B,C,D,E, os. Sikorskiego 12A,B, 13, ul. Robocza 17A,B,C, 19, 21A,B, ul. Katowicka 9ABC, 11ABCDE, ul. Milczańska 54A-G,56 A-D, Bobrzańska 2A-C, ul. Kosynierska 7A-F, 10,10,AB,  12 -26, ul. Górczyńska 8-12A, ul. Palacza 3-5A, ul. Grabowa 22,22A,B,C, ul. Konfederacka 4, os. Szyperska 10, 10A,B,C,11,11A,  ul. Piaskowa 6, 7, 8, ul. Naramowicka 211AB, ul. Drewlańska 10, ul. Główna 51. 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Zawiadomienie o zmianie wykonawców
  5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-10/PN/2012 Rozbiórka budynku usługowego wraz z przyłączami, położonego w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 13 A, działka 13/1,

  ZP-10/PN/2012 Rozbiórka budynku usługowego wraz z przyłączami, położonego w Poznaniu przy  ul. Sikorskiego 13 A, działka 13/1,  arkusz 13, obręb Wilda oraz utylizacja materiałów po rozbiórce.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-9/PN/2012 Naprawa izolacji czterech balkonów budynku przy ul. Naramowickiej 211A oraz tarasu budynku przy ul. Folwarcznej 29C w Poznaniu.

  ZP-9/PN/2012 Naprawaizolacji czterech balkonów budynku przy ul Naramowickiej 211A oraz tarasu budynku przy ul. Folwarcznej 29C w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-8/PN/2012 Przeglądy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictw Społecznego Spółka z o.o.

  ZP-8/PN/2012 Przeglądy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w zasobach Poznańskiego Towarzystwa Budownictw Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP-8/PN/2012
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-7/PN/2012 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (segment prawy i lewy) na

  ZP-7/PN/2012 Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynków mieszkalnych jednorodzinnych  w zabudowie bliźniaczej (segment prawy i lewy) na budynek użyteczności publicznej  z przeznaczeniem na Filię Domu Dziecka, na nieruchomości usytuowanej przy ul. Suwalskiej 193, 195 w Poznaniu na działkach nr geod. 4/574, 4/575, ark. 6 obręb Strzeszyn.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 6 do SIWZ- Projekt
  4. Odpowiedź na pytania Wykonawcy
  5. Zmiana terminów składania i otwarcia ofert
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP-7/PN/2012
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6/PN/2012 Sukcesywne świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych z zasobów stanowiących własność i administrowanych przez Pozna

  ZP-6/PN/2012 Sukcesywne świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych z zasobów stanowiących własność i administrowanych przez  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. znajdujących się na terenie Miasta Poznania i Leszna


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-08-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5/PN/2012 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o. w

  ZP-5/PN/2012 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych  przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu,  znajdujących się w Poznaniu przy ulicach: ul. Kosynierska 7A-F, 10,10A, 10B, 12 -26, ul. Górczyńska 8-12A, ul. Palacza 3-5A, ul. Grabowa 22, 22A, 22B, 22C, ul. Konfederacka 4.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-4/PN/2012-Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzy

  ZP-4/PN/2012-Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytanie i odpowiedź
  4. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-07-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2012 Przetarg nieograniczony na roboty tynkarsko-malarskie klatek schodowych budynków przy ul. Folwarcznej 22 A-D, 25 A-F, 26 A-B, Folwarczne

  ZP-3/PN/2012 Przetarg nieograniczony na roboty tynkarsko-malarskie klatek schodowych budynków  przy ul. Folwarcznej 22 A-D, 25 A-F, 26 A-B, Folwarcznej 23 A-D, 24, 30 A-E, Naramowickiej 211, Murawa 33 A-B, Murawa 35, Murawa 37A, Hercena 1ABC, Robocza 21A, 17A, 17C, Kosynierska 12-26 w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-2/PN/2012 „Zaprojektowanie kompleksu budynków mieszkaniowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości p

  ZP-2/PN/2012 „Zaprojektowanie kompleksu budynków mieszkaniowych wraz  z  niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości przy ul. Palacza w Poznaniu – dz. ew. 13/59 oraz 13/60.”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik 6 do SIWZ cz. I
  4. Załącznik nr 6 do SIWZ cz. II
  5. Załącznik nr 1 do umowy
  6. Wyrys mapy ewidencyjnej 13/60 i 13/59
  7. Pytania, odpowiedzi, informacje
  8. Mapa zasadnicza
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  10. Informacja o zmianie SIWZ, terminu składania ofert i wadium
  11. Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP-2/PN/2012
  12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-1/PN/2012 Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Spo

  ZP-1/PN/2012 Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu, położonych  w Lesznie przy ul. Rejtana 117-121 i Ks. Marciniaka 1-10.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2012-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-21/PN/2011 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o.

  ZP-21/PN/2011- Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych  przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu,  znajdujących się w Poznaniu przy ulicach:os. Murawa33A, 33B, 35, 37ABC,  ul. Słowiańska 53ABC, 55ABC, ul. Hercena 1ABC, os. Folwarczna 22A,B,C,D, 23A,B,C,D, 24, 25A,B,C,D,E,F, 26A,B, 29A,B,C,D,E, 30A,B,C,D,E, 31A,B,C, 32A,B,C,D, 33A,B,C,D, 34, 35, 36, 37A,B,C,38A,B,C,D,E, os. Sikorskiego 12A,B, 13, ul. Robocza 17A,B,C, 19, 21A,B, ul. Katowicka 9ABC, 11ABCDE, ul. Milczańska 54A-G,56 A-D, Bobrzańska 2A-C, ul. Kosynierska 7A-F, 10,10,AB,  12 -26, ul. Górczyńska 8-12A, ul. Palacza 3-5A, ul. Grabowa 22,22A,B,C, ul. Konfederacka 4, os. Szyperska 10, 10A,B,C,11,11A, ul. Piaskowa 6, 7, 8, ul. Naramowicka 211AB, ul. Drewlańska 10, ul. Główna 51. 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-20/PN/2011 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o.

  ZP-20/PN/2011 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych  przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu,  znajdujących się w Poznaniu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-18/PN/2011 Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż ocieplonych nasad kominowych na przewodach wentylacji grawitacyjnej lokali mies

  ZP-18/PN/2011- Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż ocieplonych nasad kominowych na przewodach wentylacji grawitacyjnej lokali mieszkalnych ostatnich kondygnacji mieszkalnych w budynkach przy ul.: Folwarcznej, Roboczej-Sikorskiego, Naramowickiej, Milczańskiej- Bobrzańskiej, Katowickiej w Poznaniu i przy ul. K.S. Marciniaka 1-10 w Lesznie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-19/PN/2011Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji balkonów lokali mieszkalnych przy ulicach: Murawa 33A i Murawa 37A w Poznaniu.

  ZP-19/PN/2011 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji balkonów lokali mieszkalnych przy ulicach: Murawa 33A i Murawa 37A w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  4. Pytania i odpowiedzi
  5. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert
  6. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-16/PN/2011 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji balkonów lokali mieszkalnych przy ulicach: Murawa 33A i Murawa 37A w Poznaniu

  ZP-16/PN/2011 Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji balkonów lokali mieszkalnych przy ulicach: Murawa 33A i Murawa 37A w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  4. Informacja o zmianie terminu składania ofert i wnoszenia wadium
  5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2011-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-17/PN/2011 Przetarg nieograniczony na remont zasieków na odpady i instalacji kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym PTBS Sp. z o.o. przy

  ZP-17/PN/2011 Przetarg nieograniczony na remont zasieków na odpady i instalacji kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym PTBS Sp. z o.o. przy ulicach Hercena 1, Murawa 37 A,B,C, Słowiańska 53 A,B,C, Słowiańska 55 w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Przedmiar załącznik nr 6 do SIWZ
  4. SSTWiOR załącznik nr 7 do SIWZ
  5. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-11/PN/2011-Przetarg nieograniczony na roboty tynkarsko-malarskie klatek schodowych budynków przy ul. Murawa 37A, Hercena 1ABC, Robocza 19 i balust

  ZP-11/PN/2011-Przetarg nieograniczony na roboty tynkarsko-malarskie klatek schodowych budynków przy ul. Murawa 37A, Hercena 1ABC, Robocza 19 i balustrad zewnętrznych budynków przy ul. Murawa – Hercena - Słowiańska, Robocza 19, Sikorskiego 13, Katowicka 9 i 11, Folwarczna 29 w Poznaniu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Informacja- korekta w siwz
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-14/PN/2011 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania nasadzeń i pielęgnacji krzewów na terenie nieruchomości stanowiących własność Pozn

  ZP-14/PN/2011 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania nasadzeń i pielęgnacji krzewów na terenie nieruchomości stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. położonych w Poznaniu przy ulicach: Murawa/Hercena/Słowiańska, Folwarczna, Szyperska/Piaskowa, Palacza 3-5a, Kosynierska 12-26, 10ab, 7a-7f, Górczyńska 8-12a, Katowicka, Sikorskiego/Robocza.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-13/PN/2011 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o.

  ZP-13/PN/2011 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych  przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu,  znajdujących się w Poznaniu   przy ulicach: os. Folwarczna 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,   38.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-12/PN/2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ WYŁAZÓW DACHOWYCH ORAZ WYMIANĘ RYNIEN DACHOWYCH WYKONANYCH Z PCV NA RYNNY TYTANOWO- CYNKOWE, NA

  ZP-12/PN/2011Przetarg nieograniczony na wymianę wyłazów dachowych oraz wymianę ryniendachowych z PCV na rynny tytanowo- cynkowe na osiedlu Murawa-Hercena-Słowiańska w Poznaniu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-10/PN/2011- Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji balkonów lokali mieszkalnych przy ulicach: Kosynierskiej, Górczyńskiej, Folwarcznej, Ro

  ZP- Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji balkonów lokali mieszkalnych przy ulicach: Kosynierskiej, Górczyńskiej, Folwarcznej, Roboczej, Murawa, Hercena, Słowiańskiej w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-9/PN/2011 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzy

  ZP-11/PN/2011 Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiacych własność Poznańskiego Towarzystwa Burdownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Pytania i odpowiedź
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-8/PN/2011Przetarg nieograniczony na usługę wykonania nasadzen rekompensacyjnych

  ZP-8/PN/2011 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania nasadzeń rekompensacyjnych


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. załącznik nr 6 do siwz cz. I
  4. załącznik nr 6 do siwz cz. II
  5. załacznik nr 7 do siwz
  6. załacznik nr 8 do siwz
  7. załacznik nr 9 do siwz cz. I
  8. załącznik nr 9 do siwz cz. II
  9. załącznik nr 9 do siwz cz. III
  10. załącznik nr 10 do siwz
  11. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6 Ubezpieczenie majatku oraz odpowiedzialności cywilnej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

  ZP-6 Ubezpieczenie majatku oraz odpowiedzialności cywilnej Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Wyjaśnienia do treści SIWZ
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5/PN/2011 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania nasadzeń rekompensacyjnych wraz z trzyletnią pielęgnacją na podstawie decyzji OS.III/76

  ZP-5/PN/2011 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania nasadzeń rekompensacyjnych wraz z trzyletnią pielegnacja na podstawie decyzji OS.III/76391-365/08 na działkach 13/61, 13/62, 13/42 arkusz mapy 22 obręb Łazarz zgodnie z planem nasadzeń rekompensacyjnych będących załącznikiem do SIWZ.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. załącznik nr 6 Projekt nasadzen kompensacyjnych
  3. Decyzja OS.III/76391-365/08
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-4/PN/2011 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez P

  ZP-4/PN/2011 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu, znajdujących sie w Poznaniu przy ulicach: Ul. Kosynierska 7A,B,C, 10, 10AB, 12-26, ul. Górczyńska 8-12A, ul. Palacza 3-5A, ul. Grabowa 22, 22A,B,C, ul. Konfederacka 4, ul. Główna 51. 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2011 Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Spo

  ZP-3/PN/2011 Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnościa Poznanskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu, położonych w Lesznie ul. Rejtana 117-121 i Ks. Marciniaka 1-10.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Informacja
  4. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-2/PN/2011 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4000000 zł przeznaczonego na refinansowanie kre

  ZP-2/PN/2011 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 4000000 zł przeznaczonego na refinansowanie kredytów


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-21/PN/2010 Przetarg nieograniczony na „Rozliczanie mediów (zużycie ciepłej wody, zimnej wody i centralnego ogrzewania) dostar

  ZP-21/PN/2010 Przetarg nieograniczony  na „Rozliczanie mediów (zużycie ciepłej wody, zimnej w i centralnego ogrzewania) dostarczanych do nieruchomości stanowiących zasób własny i zlecony  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyniku postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-18/PN/2010 Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Poznańskiego Towarz

  ZP-18/PN/2010- Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. usytuowanych w Poznaniu przy ul. Drewlańskiej 10.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. korekta w SIWZ- "Formularz ofertowy"
  3. Informacja
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. korekta w formularzu ofertowym
  6. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  7. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-13/PN/2010 Przebudowa lokali usługowych na lokale mieszkalne w budynku C (pięć lokali mieszkalnych) na terenie nieruchomości przy ul. Grabowej

  ZP-13/PN/2010 Przebudowa lokali usługowych na lokale mieszkalne w budynku C (pięć lokali mieszkalnych) na terenie nieruchomości przy ul. Grabowej 22C w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Link do dokumentacji
  4. Pytanie i odpowiedź
  5. Zawiadomienie o wyniku postępowania
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-12/PN/2010 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiących zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o.

  Bieżąca, całodobowa techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości stanowiacych zasób i administrowanych przez PTBS Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5/PN/2010 Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Spo

  ZP-5/PN/2010 Przetarg nieograniczony na usługę administrowania nieruchomościami będącymi własnością Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu, położonych w Lesznie przy ul. Rejtana 117-121 i Ks. Marciniaka 1-10. Termin składania ofert: 21.04.2010 r. godz. 12ºº. Termin otwarcia ofert: 21.04.2010 r. godz. 12³º


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6/PN/2010 Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów

  ZP-6/PN/2010 Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. usytuowanych w Poznaniu przy Osiedlu Folwarczna 22ABCD, 23ABCD, 24, 25ABCDEF, 26AB, 29ABCDE, 30ABCDE, 31ABC, 32ABCD, 33ABCD, 34, 35, 36,37ABC, 38ABCDE


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2010 Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów
  ZP-3/PN/2010 Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. usytuowanych w Poznaniu przy Osiedlu Folwarczna 22ABCD, 23ABCD, 24, 25ABCDEF, 26AB, 29ABCDE, 30ABCDE, 31ABC, 32ABCD, 33ABCD,  34, 35, 36,37ABC, 38ABCDE

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  4. Pytania i odpowiedzi
  5. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-03-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-2/PN/2010 Udzielenie kredytu obrotowego na bieżąca działalność w wysokości 4000000,00 zł

  ZP-2/PN/2010 Udzielenie kredytu obrotowego na bieżąca działalność w wysokości 4000000,00 zł


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Modyfikacja SIWZ
  3. uaktualnienie pkt. 2 modyfikacji SIWZ
  4. Pełnomocnictwo
  5. Ogłoszenie o wynikach postępowania
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-1/PN/2010 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego na bieżącą działalność w wysokości 4 000 000,00 zł
  ZP-1/PN/2010 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego na bieżącą działalność w wysokości 4 000 000,00

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-26 Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowan
  ZP-26 Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Suwalskiej w Poznaniu.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Ważna informacja dot. adresu internetowego dok. technicznej
  4. Odpowiedź na pytania
  5. Informacja
  6. Przedmiary robót elektrycznych Z2
  7. Uzupełnienie zał nr 7 do siwz
  8. szczegóły zamówienia
  9. Pytania i odpowiedzi
  10. Modyfikacja zał nr 7 do SIWZ
  11. Odpowiedź na pytanie 4.02.10 r.
  12. Zmiana terminów składania i otwarcia ofert oraz pytania i odpowiedzi
  13. Ważna informacja z dnia 12.02.2010 r.
  14. Zawiadomienie o wynikach postępowania
  15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-21/PN/2009 przetarg nieograniczony na usługę konserwacji urządzeń dźwigowych znajdujących się w zasobach PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu
  ZP-21/PN/2009 przetarg nieograniczony na usługę konserwacji urządzeń dźwigowych znajdujących się w zasobach PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Pytania i odpowiedzi
  4. Informacja o proteście i zmiana terminu składania ofert
  5. Rozstrzygnięcie protestu
  6. SIWZ Modyfikacja
  7. Ogłoszenie o wynikach postępowania
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-20/PN/2009Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu operacyjnego na bieżącą działalność w wysokości 6.000.000,00 zł

  ZP-20/PN/2009 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu operacyjnego na bieżącą działalność w wysokości 6.000.000,00 zł.


  Lista załączników
  1. Załączniki do SIWZ
  2. Ogłoszenie wyniku postępowania
  3. SIWZ
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2011-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-18/PN/2009 Sukcesywne świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych z zasobów stanowiących własność i administrowanych przez Pozna

  ZP-18/PN/2009 Sukcesywne świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych stałych z zasobów stanowiących własność i administrowanych przez  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. znajdujących się na terenie Miasta Poznania i Leszna.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Uzupełnienie informacji
  3. Zmodyfikowany SIWZ z dnia 6.10.09 r.
  4. Modyfikacja
  5. Odpowiedź na pytania
  6. Informacja o proteście
  7. Ważne! Zmiana w SIWZ i terminu składania ofert
  8. Ogłoszenie o wynikach postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-8/PN/2009 Przetarg nieograniczony w częściach na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów

  ZP-8/PN/2009 Przetarg nieograniczony w częściach  na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i zasobach zleconych usytuowanych w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Plany sytuacyjne w kolorze 1
  3. Załączniki
  4. Plany sytuacyjne w kolorze 2
  5. Uzupełnienie do SIWZ
  6. Poprawka do SIWZ
  7. Uzupełnienie do SIWZ II
  8. Informacja dodatkowa
  9. Ogłoszenie o wynikach postępowania
  10. Informacja dodatkowa w sprawie wyników postępowania
  11. Ogłoszenie o zamówieniu
  12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2010-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodaro

  ZP-07/PN/2009 Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz prowadzenie sprzedaży wybudowanych budynków przy ul. Suwalskiej  w Poznaniu


  Lista załączników
  1. SIWZ wraz z dokumentacją
  2. Załącznik nr 12- wzór umowy
  3. Odpowiedź na pytania
  4. 2. Odpowiedź na pytania
  5. odpowiedź na pytania 2.10.09 r.
  6. 3.odpowiedź na pytania
  7. 4. odpowiedź na pytania
  8. Ważna informacja!
  9. Ogłoszenie o wyniku postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-10-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-9/PN/2009 Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości mieszkaniowych stanowiących zasób i administrowanych przez PT
  Bieżąca, całodobowa, techniczna obsługa i konserwacja nieruchomości mieszkaniowych stanowiących zasób i administrowanych  przez PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu,  znajdujących się w Poznaniu

  Lista załączników
  1. SIWZ cz.I
  2. SIWZ cz II
  3. Załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3
  4. Załacznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy
  5. Załącznik nr 1, 2, 3 do umowy
  6. Załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do umowy
  7. Poprawka w SIWZ
  8. Odpowiedź na pytania
  9. Ogłoszenie o wynikach postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-5/PN/2009 Przetarg nieograniczony na wymianę rynien, izolację kominów, podwyższenie czap kominowych, wymianę i uszczelnienie włazów dachowyc
  Przetarg nieograniczony na wymianę rynien, izolację kominów, podwyższenie czap kominowych, wymianę i uszczelnienie włazów dachowych na osiedlach stanowiących zasób mieszkaniowy PTBS Sp. z o.o. usytuowanych w Poznaniu przy ulicach Murawa, Słowiańska, Hercena.

  Lista załączników
  1. SIWZ cz I
  2. SIWZ cz II
  3. Ogłoszenie wyników
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-10/PN/2009 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej

  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej


  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Odpowiedź na pytanie
  3. Ogłoszenie wyników
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-2/PN/2009 Przetarg nieograniczony na demontaż, zakup i montaż fabrycznie nowych wodomierzy do zimnej wody, ciepłej wody oraz fabrycznie nowych c
  Numer sprawy ZP-2/PN/2009 Przetarg nieograniczony na demontaż, zakup i montaż fabrycznie nowych wodomierzy do zimnej wody, ciepłej wody oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy centralnego ogrzewania w obiektach mieszkalnych PTBS w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 12 a-b, ul. Roboczej 17 a-c, ul. Folwarcznej 33 a-d, 31 a-c, 32 a-d, ul. Słowiańskiej 53 b oraz w Lesznie przy ul. Rejtana 117-121.

  Lista załączników
  1. Siwz
  2. Odpowiedź na pytanie
  3. Odpowiedź na pytanie
  4. Ogłoszenie o wynikach postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-6/PN/2009 Przetarg nieograniczony na wybudowanie II etapu ulicy Szyperskiej na odcinku od zjazdu z ulicy Estkowskiego do ulicy Garbary oraz wybudow
  ZP-6/PN/2009 Przetarg nieograniczony na wybudowanie II etapu ulicy Szyperskiej na odcinku od zjazdu z ulicy Estkowskiego do ulicy Garbary oraz wybudowanie kanału deszczowego wraz z betonowym wylotem do starego koryta Warty w Poznaniu.

  Lista załączników
  1. Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna
  2. Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa
  3. Załącznik nr 7 - Kosztorys ślepy
  4. SIWZ
  5. Ogłoszenie o wynikach postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-3/PN/2009 Przetarg nieograniczony na wybudowanie kanału deszczowego wraz z betonowym wylotem do starego koryta Warty i budowa II etapu ulicy Szype
  Przetarg nieograniczony na wybudowanie kanału deszczowego wraz z betonowym wylotem do starego koryta Warty i budowa II etapu ulicy Szyperskiej na odcinku od ulicy Estkowskiego do ul. Garbary w Poznaniu.

  Lista załączników
  1. Załacznik nr 5 Specyfikacja techniczna
  2. Załacznik nr 7 Kosztorys ślepy
  3. SIWZ
  4. odpowiedź na pytanie do SIWZ
  5. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
  6. Ogłoszenie o wynikach postępowania
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-4/PN/2009 Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospo
  Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Suwalskiej w Poznaniu

  Lista załączników
  1. SIWZ Suwalska
  2. Załącznik numer 12 - projekt umowy
  3. Ogłoszenie o zamówieniu
  4. Zapytanie i odpowiedź na zapytanie
  5. Ogłoszenie o wynikach postępowania nr PN-4/09
    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2009-07-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej PTBS v1.0 góra