Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
Przetargi poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Dane spółki
Sposób załatwiania spraw
PRZETARGI
Wykaz rejestrów
Stan majątkowy
Przedmiot działalności
Podstawa prawna
Organy spółki
instrukcja obsługi BIP
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INSTRUKCJA OBSłUGI BIP

    Instrukcja obsługi

  Instrukcja obsługi
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Poznaniu

   

  Strona podmiotowa BIP Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu została utworzona celem udostępnienia informacji publicznych dotyczących Spółki.

  W lewym górnym rogu strony pod logo „BIP” znajduje się menu tematyczne informacji publicznych udostępnionych przez PTBS sp. z o.o. w Poznaniu. Uruchomienie przez użytkownika konkretnej pozycji z menu tematycznego umożliwi zapoznanie się ze szczegółowa treścią informacji udostępnionych przez Spółkę dotyczących danego tematu.

  Pod menu tematycznym znajduje się menu serwisu, w którym udostępnione są informacje na temat strony BIP zawierającej informacje dotyczące Spółki. Wyszczególnione zostały tam zakładki dotyczące wszelkich zmian wprowadzonych na stronie BIP PTBS sp. z o.o., statystyki odwiedzin przedmiotowej strony, instrukcja jej obsługi, oraz dane dotyczące redakcji i administracji strony BIP PTBS sp. z o.o. Po uruchomieniu którejkolwiek z tych zakładek w menu serwisu przedstawione zostaną szczegółowe informacje w danym zakresie.
  W „rejestrze zmian” zamieszczona została lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej.
  W punkcie „statystyka oglądalności w sposób graficzny oraz liczbowy ukazana jest ilość odwiedzin strony głównej naszego BIP w danym przedziale czasowym.
  W prawym górnym rogu strony BIP PTBS sp. z o.o. w Poznaniu zamieszczony został moduł wyszukujący. Pozwala on na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np.: zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie dużej ilości informacji, którymi nie koniecznie będziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.
  Każda informacja publiczna zamieszczona na stronie BIP PTBS sp. z o.o. zawiera następujące dodatkowe informacje:

  1. tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
  2. tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
  3. oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
  4. dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany,
  5. rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP.
    udostępnił Konrad Szumiński dnia 2007-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej PTBS v1.0 góra