Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
Start
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZEDMIOT DZIAłALNOśCI

    Przedmiot działalności Spółki (PKD - wg. Umowy spółki PTBS)

  Przedmiot działalności Spółki

  1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów i ich eksploatacja na zasadach najmu.

  2. Spółka może również:

   1) nabywać budynki mieszkalne,

   2) przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na      zasadach najmu,

  3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,

  4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi  i niemieszkalnymi, niestanowiącymi własności Spółki, z tym że powierchnia zarządzanych budynków mieszkalnych nie może być większa niz powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.

  5) prowadzić inna działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

  3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 są:

  1) realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków- PKD 41.1O.Z,

  2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych- PKD 41.20.Z,

  3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek- PKD 68.1O.Z,

  4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi- PKD 68.20.Z,

  5) zarządzanie nieruchomościami, wykonywane na zlecenie- PKD 68.32.Z.

   

   

   

   

    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej PTBS v1.0 góra