Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
Przetargi poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
Dane spółki
Sposób załatwiania spraw
PRZETARGI
Wykaz rejestrów
Stan majątkowy
Przedmiot działalności
Podstawa prawna
Organy spółki
instrukcja obsługi BIP
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZEDMIOT DZIAłALNOśCI

    Przedmiot działalności Spółki (PKD - wg. Umowy spółki PTBS)

  Przedmiot działalności Spółki

  1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów i ich eksploatacja na zasadach najmu.

  2. Spółka może również:

   1) nabywać budynki mieszkalne,

   2) przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na      zasadach najmu,

  3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,

  4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi  i niemieszkalnymi, niestanowiącymi własności Spółki, z tym że powierchnia zarządzanych budynków mieszkalnych nie może być większa niz powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.

  5) prowadzić inna działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

  3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 są:

  1) realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków- PKD 41.1O.Z,

  2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych- PKD 41.20.Z,

  3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek- PKD 68.1O.Z,

  4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi- PKD 68.20.Z,

  5) zarządzanie nieruchomościami, wykonywane na zlecenie- PKD 68.32.Z.

   

   

   

   

    udostępnił Jerzy Czapliński dnia 2013-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej PTBS v1.0 góra